Terug naar overzicht
Ontwikkelingen in de voedselagenda

Nationale Voedseltop 2017

Hoe zorgen we voor genoeg voedsel? Hoe kan voedsel veilig, gezond en duurzaam zijn? En hoe blijft Nederland voorop lopen in productie, kwaliteit en kennis? Dat zijn belangrijke vragen van deze tijd.

De vragen staan centraal tijdens de Nationale Voedseltop op donderdag 26 januari 2017 in Den Haag. De top is een initiatief van staatssecretaris van Dam (Economische Zaken), minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu).

Weet wat je eet Nederland in de wereld Gezonde keuze, makkelijke keuze Beter eten Algemene Verklaring Deelnemerslijst Resultaten  

 

Nederlandse voedselwereld bij elkaar

Tijdens de top komen ruim honderdvijftig invloedrijke beslissers uit de Nederlandse voedselwereld bij elkaar om samen invulling te geven aan het voedselbeleid van de toekomst. Vertegenwoordigers van onder meer de landbouw, levensmiddelenindustrie, bedrijfsleven, zorginstellingen, supermarkten, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen doen mee.

 

Het doel van de top was te komen tot een gezamenlijke voedselagenda voor de komende vijf tot 10 jaar.

 

Vier thema’s centraal

CEO’s en directeuren presenteren ruim dertig concrete acties en initiatieven op het gebied van veilige, gezonde en duurzame voeding in Nederland en de wereld. Vier thema’s staan daarbij centraal.

 

Weet wat je eet

Waar komt ons eten vandaan en wat zit er in? Inzicht in de samenstelling en herkomst maakt het voor consumenten mogelijk bewuste keuzen te maken.

Commitments: Weet wat je eet

 

Nederland in de wereld

Ook op het gebied van voedsel heeft Nederland zich ontwikkeld tot kennis- en innovatieland, lokaal en internationaal. Wat doen we allemaal? En hoe zorgen we ook in de toekomst voor voldoende voedsel?

Commitments: Nederland in de wereld

 

Gezonde keuze, makkelijke keuze

Hoe zorgen we er voor dat het aanbod van gezonde producten stijgt, zodat consumenten overal ‘gezond’, met minder zout, suiker of ongezonde vetten en voldoende groente, kunnen kiezen?

Commitments: Gezonde keuze, makkelijke keuze

 

Beter eten

In Nederland wordt door de hele voedselketen – van boer tot consument – volop gewerkt aan verduurzaming. Met meer aandacht voor mens, milieu en dier kan de consument kiezen voor duurzaam en verantwoord.

Commitments: Beter eten

 

Algemene Verklaring

 

Slotverklaring:
Voldoende, veilig, gezond en duurzaam voedsel voor iedereen!

Ons eten verandert. De manier waarop het geproduceerd wordt ook. Dat is onontkoombaar. Gezond eten is goed voor je, je voelt je ook fitter en zit lekkerder in je vel. En de aarde kan de huidige wijze van voedselproductie niet aan. Voor onze kinderen moet er wereldwijd genoeg en goed te eten zijn.

Wij willen dat Nederland over 5 tot 10 jaar wereldwijd de onbetwiste koploper is in veilige, gezonde en duurzame voeding en een duurzame land- en tuinbouw. Het Nederlandse bedrijfsleven kan hiermee een concurrentievoordeel verwerven. Dat kan ons lukken als we samenwerken: boeren, tuinders, producenten, supermarkten, horeca, scholen, zorginstellingen, maatschappelijke organisaties, onderzoekers en de overheid.

Dat gaan we doen. We zetten samen de schouders onder de volgende ambities:

 • We maken de gezonde keuze makkelijker en aantrekkelijk. Voor consumenten moet het mogelijk zijn om lekker en gezond te eten door gezond aanbod in de schappen van de supermarkt, in de horeca, in zorginstellingen, onderweg, op het werk, op school en bij de sportclub.
 • We gaan gezonder en duurzamer eten, volgens de adviezen van het Voedingscentrum. We maken ons eten gezonder. Met minder zout, verzadigd vet en suikers in bestaande en nieuwe producten. En met nieuwe menusamenstellingen in de horeca.
 • Er komen nieuwe innovatieve producten op de markt met bijvoorbeeld meer groente en plantaardige eiwitten.
 • We willen een duurzame voedselproductie. We gaan voor de laagste uitstoot van broeikasgassen per product wereldwijd. Op langere termijn wordt onze voedselproductie klimaatneutraal. We gaan de reststromen uit de voedselketen hoogwaardig hergebruiken in het kader van de circulaire economie. Door zo ons grondstoffenverbruik te verminderen, dragen we ook bij aan de oplossing van het klimaatvraagstuk. We gaan schade voor de natuur (planten en dieren) minimaliseren en willen over tien jaar het internationale voorbeeld zijn hoe landbouw en natuur zelfs in een intensief gebruikt gebied in goede harmonie kunnen zijn.
 • We willen per product naar de laagste belasting door chemische gewasbeschermingsmiddelen van mens en milieu ter wereld. We willen wereldleider worden in natuurlijke gewasbescherming en werk maken van een gezonde bodem.
 • We willen internationaal bekend staan om ons hoge niveau van dierenwelzijn. Antibioticagebruik brengen we terug tot het laagst mogelijke niveau. • Iedereen – vanaf jongs af aan en een leven lang– leert over voedsel.
 • We maken de samenstelling en de herkomst van ons voedsel inzichtelijk via het etiket, voorlichting en online applicaties.
 • We gaan onze Nederlandse exportproducten bekend laten staan om hun onbetwiste kwaliteit.
 • We willen leidend blijven op het gebied van kennis en technologie, om de Nederlandse burger en de Wereld zo gezond en duurzaam mogelijk te voeden. We ontwikkelen die kennis ook om de consument te ondersteunen bij het maken van de juiste keuze.
 • We werken internationaal samen, zorgen daarbij ook dat eventuele risico’s voor mensenrechten en milieuschade in de productieketens worden aangepakt.We delen onze kennis en kunde zodat honger en ondervoeding de wereld uit is in 2030.
 • We zorgen voor een sterke thuismarkt en stimuleren consumenten te kiezen voor gezonde, duurzame producten die aan deze ambities voldoen. We verbinden ons aan dat doel. We gaan op kwaliteit, duurzaamheid en gezondheid de wereld veroveren en blijven zo wereldspeler van formaat.

 

Download hier de Slotverklaring van de Nationale Voedseltop 2017

 

Deelnemerslijst

Albert Heijn, Albron, Alliantie Voeding Gelderse Vallei, Alliantie Voeding in de zorg, Alpro Nederland, Ambassadeur Groente en Fruit, Aviko B.V., Bakker Barendrecht, Bayer, Bijenstrategie, Bionext, Bopper, Both ENDS / Rich Forests, Burgers Bush, CBL, Centrale Organisatie voor de Vleessector, CLM, Coca-Cola, Compass Group Nederland, Consumentenbond, De Nierstichting, De Waard eetbaar landschap, Diabetesfonds, Dierenbescherming, Dutch Cuisine, Eemlandhoeve, Eosta, Ernst & Young, Evite TEST, FNLI, Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie, Food Cabinet, Food Hub, Foodwatch, Friesland Campina, FWS, Gemeente Almere, Gemeente Amsterdam, Gemeente Den Haag, Gemeente Ede, Gemeente Groningen, Gemeente Helmond, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Oss, Gemeente Rotterdam, Gemeente Venlo, Good Fish Foundation, Greenco, Greenport Holland, GreenProtein Alliance, GreenProtein BV, Groen Kennisnet, Groentefriet (Green power foods B.v. / Van Hulst en Partners B.v.), GroentenFruit Huis, GS1 Nederland, HAK, Hartstichting, HAS Hogeschool, Hessing groenteverwerking, Hivos, Hutten, HZPC, IDH Sustainable Trade, Instock, Isala, IUCN NL, IVN, Jong Leren Eten, Jongeren op Gezond Gewicht, Jumbo, Kening fan ‘e Greide / Living lab natuurinclusieve landbouw, Keten de Hoeve BV, Keten Duurzaam Varkensvlees, Keygene, KHN, Koning Willem I college, Koppert Biological Systems, KoppertCress, Krachtenbundeling agrofoodtransitie, Louis Bolk, Triodos, Lidl, Livar (vlees), LTO, MarcFoods/Zilt proefbedrijf Tested on Texel. Saltfarmfoundation, Marley Spoon, Mature Development BV en ABC Kroos BV, McDonald’s Nederland, Menzis, Milgro BV, Milieu Centraal, Milieudefensie, Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, MVO, NAO, Nationaal Actieplan Groenten en Fruit, Naturalis Biodiversity Center, Natuur & Milieu, Nederlandse Vereniging van Diëtisten, Nederlandse Zuivel Organisatie, Nestle, NIZO food research, Noordzeeboerderij, NRC, NVWA, Pascal Processing / J. van Rijsingen, Peijnenburg, Planbureau voor de Leefomgeving, Plantum, Platform Aarde Boer Consument, PLUS Retail (streekproductenpromotie), Postharvest Network, Provincie Gelderland, Provincie Zuid Holland, Rabobank, Radboudumc, RAVON en FLORON, RijkZwaan, RIVM, Royal Cosun, RVO, SanorRice/Green Protein Fund, Scelta mushrooms, Schouten Europe, Schuttelaar & Partners, Seamore, Sodexo, Solynta, Spa, Springtij / Club van Rome, Staatssecretaris van Economische Zaken, Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Stichting Herenboeren Nederland, Stichting IKB, Stichting Variatie in de Keuken, Superunie, The Dutch Weedburger, The Greenery, TiFN, TKI Agri&Food, TNO, Topsector Agri&Food, Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, Tweede Kamer der Staten-Generaal, VVD, Unilever, Van der Zwan, Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Vermaat, VION NV, VisNed, Vivera, Voedingscentrum, Vrije Universiteit Amsterdam, VU, Wageningen University & Research, Wereld Kanker Onderzoek Fonds, Wessanen Benelux B.V., Willem & Drees (maaltijdboxen), World Food Center, WUR, Young Perfect, Youth Food Movement, Zilt Proefbedrijf, ZLTO, ZonMw.

Resultaten

Staatssecretaris van Dam (EZ) informeert de Tweede Kamer over de Slotverklaring Nationale Voedseltop 26 januari 2017.

Download hier de Kamerbrief
Download hier de Slotverklaring van de Nationale Voedseltop 2017
Download hier een uitgebreid overzicht van de resultaten van de Nationale Voedseltop 2017

sluiten
Een goed artikel? Deel het! Of bewaar het!