Terug naar overzicht
Ontwikkelingen in de voedselagenda

Voedsel op de kaart

Nederland staat voor een groot aantal maatschappelijke uitdagingen. In één generatie groeit de wereldbevolking naar verwachting met ruim twee miljard mensen. Tegelijk neemt de welvaart wereldwijd toe, gaan mensen in toenemende mate in steden wonen en verstedelijkt het landschap. Er is daarom meer voedsel nodig en de vraag naar voedsel verandert. Vandaag de dag lijden twee miljard mensen aan chronische honger of gebrek aan goed voedsel.

De groei van de wereldbevolking zal vooral plaatsvinden op plaatsen waar de voedselproductie nu al tekortschiet. Bovendien is de voedselproductie zoals die heden plaatsvindt niet duurzaam. Ze draagt bij aan klimaatverandering, maakt gebruik van eindige grondstoffen en leidt tot fors verlies aan biodiversiteit. Als we werkelijke veranderingen in het Nederlandse voedselbeleid teweeg willen brengen zullen we dat gezamenlijk moeten doen.

Op voedselagenda.nl brengen vier ministeries samen op welke wijze er vanuit de overheid – in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties – wordt gewerkt aan veiliger, gezonder en duurzamer voedsel voor iedereen.

Voedselagenda.nl is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken, Volksgezondheid, Welzijn & Sport, Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Milieu.

sluiten
Een goed artikel? Deel het! Of bewaar het!