Nederland staat voor een groot aantal maatschappelijke uitdagingen. Als we werkelijke veranderingen in het Nederlandse voedselbeleid teweeg willen brengen zullen we dat gezamenlijk moeten doen.

Op voedselagenda.nl brengen vier ministeries samen op welke wijze er vanuit de overheid – in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties – wordt gewerkt aan veiliger, gezonder en duurzamer voedsel voor iedereen.

De website bevat informatie over beleidsprogramma’s, activiteiten en samenwerkingen met de sector die allen een bijdrage leveren aan deze transitie. Op de volgende pagina’s wordt kort toegelicht hoe de website functioneert.

Voedselagenda.nl is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken, Volksgezondheid, Welzijn & Sport, Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Milieu.

Alle activiteiten zijn ingedeeld in 10 thema’s met ieder hun eigen kleur.

Als een activiteit meerdere thema’s raakt heeft het bolletje meerdere kleuren.

Als u met u met uw muis over het bolletje gaat ziet u welke content
u op de achterliggende pagina kunt vinden. Door te klikken gaat u naar de achterliggende pagina.

U kunt zich door het veld bewegen door te slepen met uw muis of vinger.
Met de + en – buttons kunt u in- en uitzoomen, door te klikken op het rondje gaat u terug naar de startpositie.

Als u een specifieke interesse heeft in één of meer thema’s kunt u de filters gebruiken.

Alle thema’s zijn standaard geselecteerd. Deselecteer thema’s door ze aan te klikken. Als u klaar bent, klikt u op klaar. Nu ziet alleen nog de bolletjes die horen bij de thema’s die nog geselecteerd zijn. Door te klikken op filters herstellen worden alle thema’s weer actief.

Voor een specifieke zoekterm kunt u gebruikmaken van het zoekvenster.

volgende
sluiten

Ontwikkelingen in de voedselagenda

play knop
Bekijk de introductie

Nederland staat voor een groot aantal maatschappelijke uitdagingen. In één generatie groeit de wereldbevolking naar verwachting met ruim twee miljard mensen. Tegelijk neemt de welvaart wereldwijd toe, gaan mensen in toenemende mate in steden wonen en verstedelijkt het landschap. Er is daarom meer voedsel nodig en de vraag naar voedsel verandert. Vandaag de dag lijden twee miljard mensen aan chronische honger of gebrek aan goed voedsel. De groei van de wereldbevolking zal vooral plaatsvinden op plaatsen waar de voedselproductie nu al tekortschiet. Bovendien is de voedselproductie zoals die heden plaatsvindt niet duurzaam. Ze draagt bij aan klimaatverandering, maakt gebruik van eindige grondstoffen en leidt tot fors verlies aan biodiversiteit. Als we werkelijke veranderingen in het Nederlandse voedselbeleid teweeg willen brengen zullen we dat gezamenlijk moeten doen. Op voedselagenda.nl brengen vier ministeries samen op welke wijze er vanuit de overheid – in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties – wordt gewerkt aan veiliger, gezonder en duurzamer voedsel voor iedereen. Voedselagenda.nl is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken, Volksgezondheid, Welzijn & Sport, Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Milieu.

sluiten
lees verder
Filters tonen
Filters tonen
Filters verbergen
Filters herstellen
Kies een Thema